8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Mitologija

        

     Kiekviena tauta turi savo mitus. Lietuvių mitologijoje daugiausia vyrauja padavimai, legendos ir sakmės. Šiuose pasakojimuose figūruoja įvairios stebuklingos būtybės, tokios kaip velniai, raganos, vėlės, aitvarai, kaukai, kurios gyvena visai šalia žmogaus ir tik retkarčiais apsireiškia norėdamos arba padėti, arba pakenkti.

     Tokiu būdu atsiskleidžia protėvių aplinkos suvokimas, pasaulėžiūra – tos antgamtinės būtybės yra tarsi gamtos jėgų, kurios ne visada žmogui suprantamos, įkūnijimas. Taip pat esminį vaidmenį vaidina tiek gyvosios, tiek ir negyvosios gamtos elementai – įvairūs paukščiai, ropliai, medžiai, akmenys, vanduo ir ugnis... Visa tai yra jau žmogui pažįstamos ir artimos aplinkos detalės. Senoji lietuvių mitologija ir religija bei su jomis susijusios apeigos yra vienas seniausių žmonijos dvasinės kūrybos reiškinių. Senovės lietuviai sukūrė įvairių mitinių sakmių, paremtų tikėjimu, kad greta realių gamtos reiškinių egzistuoja antgamtinės jėgos ir būtybės.

 

 

     Lietuvių mitologija apie pasaulio sukūrimą neapsiėjo ir be Gyvybės medžio. Lietuvos ąžuolas – tai kartu tikėjimo ir pažinimo medis, dar vadinamas Gyvybės medžiu. Medis taip pat simbolizuoja nepertraukiamą pasaulio raidą, amžinybės ciklą. Kosminiais arba Gyvybės medžiais žmonės dar laikę ąžuolą, uosį, ievą, jievarą, obelį. Mitologinėje tautosakoje šie medžiai buvo siejami su dangaus ženklais, žalčiais ir kitais gyvūnais. Tarp tų motyvų svarbią vietą užėmė ir paukščiai, dažnai saugantys Gyvybės Medį. Paukščio ir žalčio arba gyvatės sąsaja su Pasaulio arba Gyvybės Medžiu yra universalus liaudies kūrybos motyvas. Liaudies dailės raštai yra šventraštis, kurį reikia mokėti skaityti...

   Sirvėtos regioninio parko teritorijoje, buvusiose Nalšios žemėse, yra vietovių bei objektų, kurių atsiradimą atskleidžia mitologinės ir istorinės sakmės. Jose vykstančiuose įvykiuose, veikėjų veiksmuose ar žodžiuose slypi iš gilios praeities atėjusios vertybės, požiūris į gamtą, kurios prieglobstyje žmogus gyvena...

 

 

 

 

 

Atnaujinta (Balandžio 07 d., 2016)