8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Gaspariškės dvarvietė

     Lietuvoje dvarai ėmė formuotis XIV a. pab. ir visiškai susiformavo XV a. II pusėje. Turtingesnių bajorų sodybos atsiskyrė nuo baudžiauninkų sodybų, kurioms prigijo slaviškas dvaro terminas. 1861 metais panaikinus baudžiavą kaimai atsiskyrė nuo dvaro, o dvarais imta vadinti tik dvarininko sodybą. Vėliau buvo sukurti tarybiniai ūkiai arba dvaro žemė išdalyta valstiečiams. Apie 1 km nuo Kančiogino ežero šiaurinio kranto buvusi Gaspariškės dvarvietė. Dvarą valdė Vincentas Bortkevičius. Šiuo metu likę tik atsiminimai apie buvusį dvarą, jokių pastatų neišlikę...

Atnaujinta (Rugsėjo 05 d., 2013)