8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti unikalaus Švenčionių aukštumos  kraštovaizdžio komplekso apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos bei kultūros paveldo vertybių regioniniame parke  ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose  išsaugojimą.

2. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą Sirvėtos regioniniame parke.

3. Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą, skatinti kaimo bendruomenes aktyviau įsijungti į bendrą veiklą siekiant įgyvendinti bendrus tikslus.

 

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Tinkamai įgyvendinti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ (I paraiškos) veiklas:

• Pėsčiųjų tako iki Kačėniškėspiliakalnio įrengimas;
• Šventos dvaro tvenkinio tvarkymo projektavimas ir įrengimas;

2. Įgyvendintiapsaugosirtvarkymopriemones, užtikrinančias gerą paveldo objektų būklę.

 

Atnaujinta (Balandžio 17 d., 2018)