8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Stūglių piliakalnis

     Stūglių piliakalnis įrengtas viršūnėje didelės kalvos, esančios 0,7 km į šiaurę nuo Stūglių ežero šiaurinio kranto. Iš rytų jį supa bevardžio upelio slėnis, o iš kitų pusių – daubos. Viršūnės aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, kiek išgaubta, apie 50 m ilgio ir 40–45 m pločio, iki 3 m žemesne šiaurės rytine dalimi. Šlaitai statūs, 4–12 m aukščio. Piliakalnis suardytas arimų šiauriniame, vakariniame, pietvakariniame šlaituose, žemiau aikštelės suformuotos iki 10 m pločio terasos. Aikštelėje ir šlaituose pastebimas intensyvus kultūrinis sluoksnis.

     Piliakalnis netyrinėtas, tik žvalgytas. Jame rastas akmeninis kirvelis su skyle kotui, geležinio peiliuko dalis, aptikta brūkšniuotos keramikos. Čia gyventa I tūkst. II pusėje pr. Kr. ir I tūkst. po Kr. Dabar laukų keliuku virtęs senovės kelias nuo Stūglių piliakalnio suka Kulniškės kaimo link.

 

Atnaujinta (Rugsėjo 05 d., 2013)