8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Gamtos mokykla

     Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla remiasi neformaliojo ugdymo principais. Svečiai gali gauti žinių apie tam tikras juos dominančias gamtos mokslų srities įdomybes. Pažinimas vyksta per patyrimą, žygių pėsčiomis ar dviračiais metu, atrandant, tyrinėjant, ieškant atsakymų. Nebūtinai visa tai reikia daryti pastate, prie stalo – būdami miške prie upelio ar pievoje mes taip pat esame mokykloje. Gamtos mokykloje supažindinama su išskirtinėmis saugomos teritorijos vertybėmis. Švenčionių aukštumoje vingiuojančių upių, upelių ir telkšančių ežerų sistema priklauso Dauguvos ir Nemuno upių baseinams – jų vandenskyroje yra iškilęs išraiškingas banguojantis kraštovaizdis. Pristatoma gamtinė aplinka, joje nuo seno gyvenantis žmogus bei jo sukurtas ir tebekuriamas kultūrinis paveldas.

     Gamtos mokykla siūlo lankytojams įvairias edukacines programas, pamokas gamtoje, kurias veda Sirvėtos RP specialistai. Tačiau yra galimybė pažinti gamtą patiems, pasinaudojus išleistais vadovais po regioninį parką, kur besidominantieji ras vertingiausių gamtos ir kultūros paveldo objektų aprašymus su įvairiomis užduotimis skirtingo amžiaus žmonėms ir žaliąsias pamokas.

    Sirvėtos regioninio parko direkcija vykdė dvi neformaliojo vaikų švietimo programas: „Darnoje su gamta“, „Gamta fotografijoje“, „Saugi elgsena gamtoje“. Jose dalyvauja Švenčionių rajono mokiniai. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

    Organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus gamtos, ekologijos ir turizmo temomis, stengiamasi nenukrypti nuo šių svarbių siekių ir kuo daugiau vaikų pritraukti arčiau gamtos. Taip pat įtikinti juos, kad neformalioje aplinkoje, būtent gamtos apsuptyje, po atviru dangumi, žmogus ne tik išmoksta daug svarbių dalykų, bet ir geriau pažįsta save. Juk pati gamta yra ypatinga mokytoja, kuri augina, globoja žmogų nuo mažumės. Ji pati kviečia mažuosius draugus į žaliuosius savo namus, o suaugusieji tik palydi tuo keliu ir nukreipia atradimų ir savęs pažinimo link.

    Vasarą vykdomos savaitinės vaikų dienos stovyklos. 

 

 

 

 

 

Atnaujinta (Rugpjūčio 02 d., 2017)