8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Draustiniai

     Draustiniai tai teritorijos, kuriose saugomos moksliniu ir pažintiniu požiūriu vertingos vietos, jose esantys gamtos ir kultūros paveldo kompleksai ir objektai, jų kraštovaizdis, biologinė įvairovė ir genofondas. Šių teritorijų vertybių apsauga garantuojama nenutraukiant jose ūkinės veiklos. Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo kompleksų vertybių pobūdį draustiniai skirstomi į gamtinius, kultūrinius ir kompleksinius.

     Sirvėtos regioniniame parke yra penki gamtiniai, vienas kultūrinis ir du kompleksiniai draustiniai:

     Neversčių botaninis retų bei nykstančių rūšių augalams, jų bendrijoms ar buveinėms saugoti.

     Saločio telmologinis tipiškiems ir unikaliems pelkių kompleksams saugoti.

     Čiūlėnų ir Nevaišių geomorfologiniai tipiškų ir unikalių reljefo formų kompleksams saugoti.

     Ilgio hidrografinis tipiškų ir unikalių upių, ežerų ir tvenkinių hidrografinio tinklo apsaugai.

     Didžiasalio etnokultūrinis saugoti vietovėms, kuriose yra tradicinės architektūros bei kitais etnokultūriniais ypatumais išsiskiriančių gyvenviečių ar jų dalių, sakralinėms, ritualinėms, legendomis ir padavimais sureikšmintoms vietovėms ir objektams.

     Sirvėtos ir Šventos kraštovaizdžio vertingo gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms saugoti.

 

Atnaujinta (Spalio 14 d., 2013)