Apie galimybę teminėje stovykloje tautosaka papildyti savąjį žinių aruodą

     Kasmet, ypatingai mokinių vasaros atostogų metu, šeimos planuoja savo vaikams suteikti kokybišką, prasmingą ir saugų poilsį bei užimtumą. Šiandieninė įdomios veiklos pasiūla – nemenka. Tačiau mažesniuose miesteliuose ar kaimuose gyvenančių šeimų vaikams dalyvauti mokamose užimtumo veiklose ne visada pavyksta dėl finansinės padėties. O kartais ir atstumas iki renginio, stovyklos ar susibūrimo vietos dalyviams būna nemenka kliūtis. Tad Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Sirvėtos kalvos“ atsižvelgdama į Švenčionių rajone gyvenančių šeimų poreikius ir pačios organizacijos veiklos galimybes, šiais metais įgyvendina vietos projektą „Vaikų užimtumo stovyklos „Tautosakos aruodai: nuo mito iki motyvo““ (ŠVEN-LEADER-6B-V-10-10-2019) pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“.

     Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – didinti vaikų užimtumo galimybes atostogų metu organizuojant kultūros savitumo išsaugojimą ir bendruomeniškumo bei pilietiškumo ugdymą skatinančias temines stovyklas. Siekiant vaikus artimiau supažindinti su tautosakos tema organizuojant užimtumo stovyklas, aktyviai bendradarbiaujama su Sirvėtos regioninio parko direkcija ir aplinkinių kaimų bendruomenėmis: Šventos kaimo bendruomene „Šventa“ ir Šutonių kaimo bendruomene „Pavasaris“. Įgyvendinant minėtą projektą, 2020 m. vasaros metu Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje organizuotos dvi teminės vaikų užimtumo stovyklos, kuriose dalyvavo 6-11 metų Švenčionių rajono vaikai. Daugiausiai stovyklose dalyvavusių vaikų – aplinkinių kaimų gyventojai. Iš viso stovyklose vasaros atostogų metu jau dalyvavo 40 vaikų. Organizuotos stovyklos – tai puiki galimybė vaikams įdomiai, saugiai ir prasmingai leisti laisvalaikį būtent savo gimtajame krašte, be poreikio vykti į kitą rajoną.

     Organizuojant stovyklas tema „Tautosakos aruodai: nuo mito iki motyvo“ buvo siekiama, kad dalyviai gautų naudingos informacijos apie nematerialųjį kultūros paveldą, jo puoselėjimą ir išsaugojimą. Nors gvildenta tema vaikams nebuvo itin žinoma, tačiau yra kuo pasidžiaugti – dalyvių atmintyje išliko ne tik „mito, motyvo, tautosakos...“ sąvokos, bet ir skaitytų bei klausytų tekstų prasmė ir suvokta jų vertė. Jie taip pat sėkmingai išmoko skirti pasaką nuo sakmės. Tai, ką išgirdo naujo, dalyviai vėliau pasakojo ir savo tėvams.

     Stovykloje kasdien buvo organizuojami literatūriniai skaitymai. Daugiausiai remtasi kraštiečio Š. Laužadžio knygos „Sakmės ir padavimai apie Nalšios žemę“ (2017 m.) tekstais. O kadangi stovykla vyko Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje, tai ir erdvė aplink mokyklą itin tiko minėtai temai plėtoti. Netoliese esančio Sirvėtos RP Lankytojų centro vidaus ekspozicija ir Mitologinis takas vaikams leido pažinti mitologiją besinaudojant interaktyviomis priemonėmis ir, žinoma, besigrožint take esančiomis skulptūromis, kuriose įkūnytos senosios lietuvių dievybės ir mitologinės būtybės. Žygio metu aplankant Šventos kaimo apylinkes vaikai supažindinti su pilkapiais ir piliakalniais bei jų istorija. Taip pat visi dalyviai išklausė paskaitų ciklą apie kalendorines šventes bei jų sąsają su tautosaka. Abiejų jau įvykusių teminių stovyklų didysis darbas buvo su stovyklautojais sukurti inscenizuotą vaidinimą pagal Š. Laužadžio sakmę „Bėlio ežero lobis“. Nors tekstas 6-11 metų vaikams nebuvo žinomas, tačiau ne vieną kartą jį skaitant su vaikais pavyko detaliau atskleisti pagrindinę mintį ir ją parodyti vaizdžiai. Vaidinime dalyvavo visi stovyklos dalyviai. Vaikai patys pasidalino vaidmenis, kūrė dekoracijas ir dalį kostiumų. Taip pat įnirtingai kūrė meninius intarpus bei mokėsi atlikti kai kurias teatre dirbančiųjų pareigas. Vaidinimas po gabalėlį buvo kuriamas visą stovyklos savaitę ir pristatytas paskutinę dieną kaip baigiamoji veikla. Pagrindiniai vaidinimo žiūrovai buvo vaikų tėvai.

     Stovyklos dalyviams itin patiko būnant Sirvėtos regioninio parko Lankytojų centro vidaus ekspozicijos pagrindiniame simbolyje – Gyvybės medyje (prietemoje) skaityti šiurpes. Šiurpė – tai šiuolaikinis vaikų tautosakos žanras. Anksčiau šiurpės buvo pasakojamos vaikams susirinkus kokioje nors nuošalioje vietoje, kad negirdėtų tėvai ir vyresni vaikai, jau nebetikintys išgalvotomis, šiurpiomis istorijomis. Tokio tipo tekstai sužavėjo mažuosius stovyklautojus. Jie dar ilgai išgirstas istorijas pasakojo savo draugams ir tėvams. Iš šalies stebint vaikus buvo matyti, kad jie didžiavosi galėdami savotiškai pagąsdinti suaugusiuosius.

     Be veiklų, kurių metu vaikai mokėsi pažinti tautosaką ir mitologiją, stovykloje netrūko aktyvių žaidimų, viktorinų, sporto ir šokio užsiėmimų bei kūrybinių užduočių. Vaikai noriai piešė mitologinius kambarių ženklus, kūrė bendrą šokį, varžėsi komandose. Taip pat laisvalaikį leido gamtoje. Išmoko taisyklingai užkurti laužą.    

     Projekte dalyvavusių vaikų teigiamos emocijos išliko ne tik visų vykusių veiklų metu užfiksuotose nuotraukose. Didžiausią įspūdį vis dėlto vaikams paliko bendras visos grupės darbas – vaidinimas apie Bėlio ežerą. Po vaidinimo vaikai tėvams pasakojo apie savo vaidmenį, rodė pačių sukurtas dekoracijas, kartu fotografavosi. Taip pat stovyklos uždarymo dieną dalyviams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. Tėvai džiaugėsi galėję vaikus leisti į nemokamą užimtumo stovyklą vasaros atostogų metu.  

     Projekto įgyvendinimo laikotarpis tęsiasi. Mokinių rudens atostogų metu vyks dar viena teminė stovykla, kurioje dalyvaus 20 Švenčionių rajono vaikų. Tikimasi, kad ir trečiojoje stovykloje tėvų ir vaikų aktyvumas bei noras dalyvauti teminėje stovykloje nesumažės. O įgyvendinus visą projektą bus pasiektas pagrindinis tikslas – padidintos vaikų užimtumo galimybės atostogų metu bei tuo pačiu ugdomas vaikų bendruomeniškumas ir mokoma išsaugoti kultūros savitumą.

Sirvėtos regioninio parko direkcija


Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Kodas 193372387

© 2021 Sirvėtos regioninio parko direkcija

Search