Išleisti nauji leidiniai

     Sirvėtos regioninio parko direkcija kartu su Švenčionių verslo ir turizmo centru pagal Švenčionių rajono VVG Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ išleido naujus leidinius - "Gidas po Švenčionių rajoną", kuriame atskirai kišenėlėje yra rajono žemėlapis su lankytinomis vietomis, bei "Gamtoje", kur pateikiama informacija apie Sirvėtos regioninio parko išskirtines lankytinas vietoves bei kultūros paveldo objektus.

     Išleisti leidiniai užpildys dabartinę informacinės medžiagos spragą apie atnaujintus ir naujai įrengtus lankytinus objektus bei vietoves. Leidiniuose pateikta  koncentruota informacija apie svarbiausius rajono turizmo išteklius, tokiu būdu palengvinant ir skatinant keliavimą, kuris, dėka leidinių, yra paprastesnis ir aiškesnis. Leidiniai parengti dviejomis kalbomis - lietuviškai ir angliškai. 

     Bendra vietos projekto vertė 9922,00 Eur, iš kurių 9425,90 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų ir 496,10 Eur pareiškėjo bei projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos.

Nuoroda

Sirvėtos regioninio parko direkcija


Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Kodas 193372387

© 2021 Sirvėtos regioninio parko direkcija

Search