8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Monitoringas ir tyrimai

2016 metais gyvosios gamtos stebėjimai vykdyti šiose Natura 2000 teritorijose:

PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos)

      Adutiškio-Guntauninkų miškai

      Gelednės miškas

BAST (buveinių apsaugai svarbios teritorijos)

      Dysnos upės slėniai

      Guntauninkų miškas

Stebėtos paukščių rūšys:

Tripirštis genys, pilkoji meleta, kurtinys

Stebėti varliagyviai:

Skiauterėtasis tritonas, raudonpilvė kūmutė  

Lentelėje pateikti stebėjimų rezultatai, o diagramoje - stebėtų paukščių rūšių populiacijų gausumo pokytis nuo 2010 iki 2016 metų.

 

Sirvėtos regioninio parko teritorijoje 2016 m. vykdytos bebraviečių apskaitos.

BEBRAVIEČIŲ APSKAITŲ ATASKAITA

Eil. Nr.

Apleista/aktyvi

Bebravietės koordinatės

Pastabos

1.

Aktyvi

645243, 6119920

Viena trobelė prie Samanio ežero

2.

Aktyvi

645265, 6118421

Viena trobelė prie Egležerio

3.

Aktyvi

645190, 6119188

Viena trobelė, urvai, veiklos pėdsakai

4.

Aktyvi

646111, 6118592

Viena trobelė prie Sirvėto ežero

5.

Aktyvi

644263, 6117298

Dvi trobelės prie Sėtikės upelio

6.

Aktyvi

643474, 6116556

Viena trobelė prie Sirvėto ežero

7.

Aktyvi

644241, 6116595

Viena trobelė

8.

Aktyvi

640250, 6123079

Bebravietė prie Miškinio ežero

9.

Aktyvi

641663, 6123768

Bebravietė prie Švento ežero

10.

Aktyvi

640405, 6121266

Viena trobelė prie Aidukų ežero

11.

Aktyvi

640935, 6121992

Viena trobelė prie Aidukų ežero

12.

Apleista

639386, 6116994

Viena trobelė prie Beržuvio

13.

Aktyvi

641594, 6116175

Tarp Bėlio ir Bėlaičio, urvai, veiklos pėdsakai

14.

Apleista

642688, 6116113

Viena trobelė prie Sėtikio

15.

Aktyvi

641361, 6118284

Viena trobelė prie Stūglių ežero

16.

Aktyvi

643325, 6119028

Veiklos pėdsakai

17.

Apleista

641605, 6119823

Saločio ežero apypelkis

18.

Aktyvi

642893, 6122439

Bielionys, viena trobelė, veiklos pėdsakai

19.

Aktyvi

643981, 6120802

Viena trobelė prie Žiaurio ežero

20.

Aktyvi

646380, 6124499

Urvai, veiklos pėdsakai

21.

Aktyvi

642830, 6115506

Viena trobelė, veiklos pėdsakai, brakonieriavimo požymiai, rasta kilpa

22.

Aktyvi

643896, 6117617

Šėlinio ežero pakrantėje viena trobelė, veiklos pėdsakai

23.

Aktyvi

640417, 6120809

Viena trobelė prie Aidukų ežero

 

 

2015 metais Sirvėtos regioninio parko direkcijos specialistai vykdė monitoringą šiose Natura 2000 teritorijose:

  • Adutiškio - Guntauninkų miškai
  • Svylos upės slėnis
  • Birvėtos šlapžmės
  • Sėtikės upė ir jos slėnis
  • Adutiškio pelkė
  •      
  • Stebėtos paukščių rūšys:

    Uralinė pelėda, tetervinas, juodasis gandras, vapsvaėdis, stulgys, griežlė, gaidukas.

Stebėti vabzdžiai:

    Auksuotoji šaškytė, baltamargė šaškytė.

    Lentelėje pateikti stebėjimų rezultatai, o diagramoje - stebėtų paukščių rūšių populiacijų gausumo pokytis nuo 2009 iki 2015 metų.

 

    2015 m. kraštovaizdžio monitoringo metu stebėta lankomų gamtos ir kultūros paveldo objektų būklė, jų pokytis, apleistų ir sutvarkytų teritorijų bei objektų kaita, fiksuoti kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai, kaip ir kiekvienais metais atlikta fotofiksacija 5-iuose taškuose. Išryškėja tokie pagrindiniai aspektai:

    Saugomų gamtosobjektų skaičius nepakito. Gamtos ir kultūrospaveldo objektų būklė stebimu laikotarpiu kito natūraliai (2014 ir 2015 metais sutvarkyta liepų pavėsinės medžių laja, kamienai, dirvožemio būklė).

    2014 m. Atlikti Kačėniškės piliakalnio tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai. 2015 m. sutvarkyto kultūros paveldo būklė palaikoma vykdant priežiūros darbus.

    Tiesioginio (Sirvėtos regioninio parko lankytojų centras, Bėlio rekreacinė teritorija, Beržuvio stovyklavietė, Lino verdenės atokvėpio vieta, Ilgio poilsiavietė) ir netiesioginio lankytojų monitoringo metu užfiksuoti 11 906 lankytojai.

  •  

 

Atnaujinta (Gruodžio 29 d., 2016)